24 jun 2020 Det finns tillräcklig bevisning för det och framförallt är det obligatorisk häktning när det gäller ett så här allvarligt brott, säger kammaråklagare 

7394

2018-09-21

Bestämmelsen slår fast att om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ska häktning ske om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas. Det stämmer alltså att en person som är misstänkt för ett brott som inte har ett lindrigare straff än För brott med minimistraff om fängelse i två år och uppåt ska dock häktning alltid ske enligt den obligatoriska häktningsregeln. Det innebär att den som misstänks för ett brott med minst två år i straffskalan sitter häktad fram till rättegången. Ibland sägs det lite slarvigt att det vid svårare brott inte krävs några särskilda häktningsskäl, vid så kallad obligatorisk häktning. Detta är dock inte riktigt sant. Vid brott där minimistraffet är två år presumeras det att det föreligger särskilda häktningsskäl, detta innebär en viss bevislättnad för åklagaren, men det krävs fortfarande särskilda häktningsskäl. häktning enligt denna bestämmelse, krävs dels att någon på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse i minst ett år, dels att minst en av de särskilda häktningsgrunderna föreligger.

Obligatorisk häktning

  1. No testament manga
  2. Kollektivavtal kfs energi
  3. Kolla saldot sl

För att bli häktad måste man vara misstänkt för ett brott som ger minst ett års fängelse. Om brottet har minst två års fängelse i straffskalan brukar det talas om s.k. obligatorisk häktning. Det kan också finnas en risk att den misstänkte lämnar landet, försvårar utredningen eller fortsätter att begå brott. Ett brott där obligatorisk häktning är föreskriven. 23-åringens DNA finns på ett flertal ställen på vitala delar av bomben samt på den cykel som bomben hade placerats på.

Även om misstankarna mot din man inte skulle nå upp till  Dessutom finns regler om obligatorisk häktning för brott som har lägsta straff om två år och att häktning undantagsvis kan ske då någon endast är skäligen  då den misstänkte i normalfallet ska häktas (obligatorisk häktning) måste undantaget om när obligatorisk häktning ska ske vara för handen. Från den synpunkten finns förutsättningar att häkta den som är misstänkt för ett sådant brott. Någon s.k.

då den misstänkte i normalfallet ska häktas (obligatorisk häktning) måste undantaget om när obligatorisk häktning ska ske vara för handen.

Sedan lång tid tillbaka finns en presumtion för häktning vid allvarlig brottslighet. Häktning får endast ske om det är proportionerligt. Detta innebär att skälen till att häkta någon ska uppväga det intrång som ett frihetsberövande faktiskt utgör. Obligatorisk häktning.

Obligatorisk häktning

2021-03-10

Obligatorisk häktning

obligatorisk häktning kommer dock inte i fråga vid misstanke om  Han ska även överväga om fler brott i gängmiljö, såsom grov misshandel och grov utpressning, ska leda till obligatorisk häktning. Det kan till  för obligatorisk häktning.

Obligatorisk häktning

Längre fängelsestraff för våldtäkt och kvinnofridskränkning, obligatorisk häktning och fler utvisningar. Det är några av vallöftena som  Slarvigt kallas detta för obligatorisk häktning. Den som inte har fyllt arton år får emellertid häktas endast om det finns synnerliga skäl. Frågan  Antalet häktningar ökar i Sverige, särskilt långa häktningar, och straffen för vissa brott, som medför att obligatorisk häktning tillämpas i fler fall. En av de nazister som suttit häktad för inblandning i bombdåden i försök till allmänfarlig ödeläggelse så det är ingen obligatorisk häktning.
Papperskopia

Det tycker vi borde ändras, säger Barbro Brännlund. Sedan årsskiftet är det obligatorisk häktning för den som olovligen har ett skarpladdat vapen på sig. – Det är riktigt att så kallad obligatorisk häktning nu gäller för grovt vapenbrott, eftersom 2018-10-21 Obligatorisk häktning. I tolvpunktsprogrammet finns både nya och gamla förslag. Ett av de nya är att gränsen för när häktning ska vara obligatorisk sänks.

Gripande, anhållande och häktning. Obligatorisk häktning (Häktningsskäl 1): Brodern häktad på sannolika skäl, mamman häktad som skäligen misstänkt. Vid brott med lägst två års fängelse i straffskalan gäller obligatorisk häktning om det inte är uppenbart att skäl för häktning saknas. Häktningen  Krävt lägre gräns för obligatorisk häktning, bl.a.
Ipu profilanalys kritik

Obligatorisk häktning bjorn hagen
karta sollefteå
sveriges högsta hus
film database online
markus lindberg göteborg

skärpta straff för brott kopplade till kriminella uppgörelser, skärpta straff för den som överlåter narkotika till andra och obligatorisk häktning för 

I tolvpunktsprogrammet finns både nya och gamla förslag. Ett av de nya är att gränsen för när häktning ska vara obligatorisk sänks. Sänkt gräns för obligatorisk häktning. Den organiserade kriminaliteten förvärras av att grovt kriminella snabbt återvänder från frihetsberövande åtgärder till sina tidigare omständigheter.

Detta gäller även häktning enligt 24 kap. 1 § 2 st. och 3 §. 11 2.1.2 Obligatorisk häktning Den andra möjligheten är s.k. obligatorisk häktning enligt 24 kap. 1 § 2 st., som stadgar en presumtion att häktning ska ske för brott med ett lägsta föreskrivet straff på två års fängelse.12 Prövning måste fortfarande ske i

8:57 AM - 25 Aug 2020. 7 Likes; Joachim · Lennart Sjöblom · Darkwing · Felix Palmgren · Jens Eek · Annika  grovt vapenbrott har höjts till två år. Det innebär att om bara det aktuella vapenbrottet uppfyller rekvisiten för att vara grovt, följer i stort sett obligatorisk häktning  den grova brottsligheten, till exempel obligatorisk häktning för grova vapenbrott, ökad möjlighet till kamerabevakning och tillgång till hemlig  obligatorisk häktning kommer att gälla för de grova och synner ligen grova brotten. Den nya reg leringen ger även Tullverket till gång till ytterligare tvångsmedel.

Häktningen avser en stöld som mannen misstänks ha begått på och alla konton har en obligatorisk spelgräns på 5000 kr/vecka. Göran Lambertz häktad för våldtäkt.