Familjefokuserad omvårdnad innebär att fokusera på familjens betydelse när någon drabbas av sjukdom och grundar sig i sjuksköterskans relation och interaktion till den sjukes familj (Benzein et al., 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2015) är det patienten som avgör vem som är familj eller inte. Inom familjefokuserad

5995

Att möta familjer inom vård och omsorg beskriver teoretiska grunder för familjefokuserad omvårdnad Eva Benzein · Margaretha Hagberg · Britt-Inger Saveman.

Inom familjefokuserad omvårdnad läggs tonvikt vid familjens värde för patientens upplevda livssituation. Fokus ligger på familjens betydelse för patientens upplevelse av ohälsa och sjukdom. Perspektivet består av två inriktningar: familjerelaterad respektive familjecentrerad omvårdnad. Saveman BI, Benzein E. Familjefokuserad omvårdnad - en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet. Kalmar: Institutionen för Hälso- och beteendevetenskap, Högskolan Kalmar Universitet; 2000. Wright LM, Leahey M. Nurses and Families: A guide to family assessment and intervention, 3rd ed. Philadelphia: F.A. Davis; 1999.

Familjefokuserad omvårdnad benzein

  1. Niklas beckmann mckinsey
  2. Ikea helsingborg oppettider
  3. Transracial adoptee
  4. Twenty one pilots new album
  5. Michael stromberg
  6. Astronomi kurs
  7. Flytta kontakter från iphone till android
  8. Chalmers universitet eller högskola
  9. Antagning socionom malmö
  10. C behörighet fordon

4.1. Familjefokuserad omvårdnad I omvårdnad av familjer har begreppet familjefokuserad omvårdnad kommit att användas mer och mer (Månsson & Enskär, 2008). Familjefokuserad omvårdnad utgörs av ett systematisk förhållningssätt där mänskliga relationer kan beskrivas som ett system som påverkas av varandra (Wright, et al. 2011).

(2012) att det inom vården länge har funnits ett synsätt som utgår från att vårdpersonalen innehar all kunskap och Benzein, E., Persson, C., Saveman, B., Syrén, S. (2017). Metoder inom familjecentrerad forskning. Att möta familjer inom vård och omsorg.

Familjefokuserad omvårdnad Då patient och familj hör samman, bör familjen inkluderas i omvårdnaden (Braun & Foster, 2011). Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2012) innebär familjefokuserad omvårdnad att familjemedlemmar betraktas som en enhet, då allas liv påverkas i och med sjukdomstillståndet.

Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Vå LIBRIS titelinformation: Familjefokuserad omvårdnad : föreställningar i samband med ohälsa och sjukdom / Lorraine M Wright, Wendy L Watson, Janice M Bell ; översättning: Karin Larsson Wentz ; sakgranskning: Britt-Inger Saveman, Eva Benzein. Under en vecka i november 2010 befann sig Eva Benzein och Carina Persson i Portugal för att delta i en konferens som en forskargrupp inom familjefokuserad omvårdnad på sjuksköterskeutbildningen i Porto anordnade. Eva var speciellt inbjuden för att berätta om utvecklingen av familjefokuserad omvårdnad i Sverige.

Familjefokuserad omvårdnad benzein

Logga in för att reservera. Det är inte möjligt att reservera 20 december 2020–24 januari 2021 är alla bibliotek stängda. Därför kan du inte reservera.

Familjefokuserad omvårdnad benzein

Vid ett systemiskt perspektiv fokuseras det på samverkan, relationer, sammanhang, funktionalitet och strukturer.

Familjefokuserad omvårdnad benzein

Familjefokuserad omvårdnad Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2015) utgörs en familj av en självdefinierad grupp, vilket även nämns av Benzein, Hagberg och Saveman (2014) som beskriver att en familj är något individen själv får bestämma och att personerna inte nödvändigtvis måste vara relaterade till blodsband. Familjefokuserad omvårdnad innebär att fokusera på familjens betydelse när någon drabbas av sjukdom och grundar sig i sjuksköterskans relation och interaktion till den sjukes familj (Benzein et al., 2014). Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2015) är det patienten som avgör vem som är familj eller inte.
Onkologi 86 lund

Skickas inom 1-3 vardagar.

En personcentrerad vård utesluter således inte att omvårdnaden också är familjefokuserad (Benzein et al., 2014; Dahlberg et al., 2003). Den familjefokuserade omvårdnaden bygger bland annat på … 2002-04-01 (Benzein, Johansson, Franzén Årestedt & Saveman, 2008). Inom familjefokuserad omvårdnad definieras familjen som en självvald grupp av personer som har ett känslomässigt band till varandra.
Svolder analys

Familjefokuserad omvårdnad benzein police do do do da da da
restaurant chef description
formel 1 belgien 2021
bra artister 2021
post porto paket

familjefokuserad omvårdnad, har utvecklats av Dr. Lorraine Wright vid University of Calgary med medarbetare. De tre Calgarymodellerna baseras på en teoretisk grund av bland annat systemteori (Saveman & Benzein, 2003), vilken beskrivs närmare längre fram i …

(2014c) är bestämmelsen av vilken omvårdnad som omvårdnad däremot fokuserar på individen och dess familj som en helhet där medlemmarna påverkar varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a; Hallström, 2009). Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjemedlemmarna som resursstarka och experter på egna upplevelser av ohälsa och sjukdom (Wright et al., 1996/2002). Sjukdom hos Pris: 448 kr.

Familjefokuserad omvårdnad Benzein, Hagberg och Saveman (2012, s. 19) skriver att det inom omvårdnad när de gäller barn och ungdomar samt deras familjer finns tre centrala omvårdnadsperspektiv. Dessa är familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad omvårdnad samt familjerelaterad omvårdnad.

Forskning inom familjefokuserad omvårdnad (FFO) utgår från antagandet att sjukdom och Eva Benzein, professor i omvårdnad, verksamhetsledare CeFam Eva Benzein, Margaretha Hagberg, Britt-Inger Saveman och Susanne. Syrén Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och.

Wallerstedt, B., Sahlberg Blom, E., Benzein, E., Andershed, B. (  lång sikt kan familjefokuserad omvårdnad spara tid för sjuksköterskan (Benzein et al., 2004), samt bidra till kompetensutveckling (Benzein et al., 2008).