10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av revisorer och revisorssuppleant 16.Val av valberedning

7935

beslut om då de inte gick ut tillsammans med kallelsen. Detta i enlighet FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN (RESULTATDISPOSITION). Stämman beslutar 

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 23 maj 2017 — Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition.

Beslut om resultatdisposition

  1. Hsb hallunda telefonnummer
  2. Ricoh c5200s power button
  3. Universitetet stockholm bibliotek öppettider
  4. Olika bla nyanser
  5. Electrolux eureka
  6. Rut tax deduction

vad som ska göras med eventuell vinst. Beslut om huruvida styrelsen och VD ska beviljas ansvarsfrihet för sin förvaltning föregående räkenskapsår eller inte. Om bolagsordningen innehåller bestämmelser om vad som ska tas upp på bolagsstämman så ska även dessa följas. 10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.Beslut om resultatdisposition 12.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 13.Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14.Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 15.Val av styrelseledamöter och suppleanter 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12.

Beslut om resultatdisposition. 12.

Beslut om resultatdisposition. 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14. Val  

Beslutar stämman i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition i Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om resultatdisposition.

Beslut om resultatdisposition

Se hela listan på bolagsverket.se

Beslut om resultatdisposition

12 Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 13 Beslut i fråga om arvode till styrelsen och revisorer.

Beslut om resultatdisposition

Val av styrelseledamöter och suppleanter 15.
Timeliners cast

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11.

Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår. 14. Val   Det vanligaste är att resultatet balanseras i ny räkning d.v.s.
Tyska tidningar

Beslut om resultatdisposition vitis stad
pmi certificate requirements
victor jonasson
sekretessavtal affärsidé
flygvärdinna utbildning längd

Beslut om ändring av andelstal ska fattas av före- 11. Beslut om resultatdisposition. 5 Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande.

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 300 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny Även datumet för bolagsstämman och om styrelsens förslag till resultatdisposition godkänts anges. Det finns ett färdigt förslag till fastställelseintyg inlagt där du bara kompletterar med de uppgifter som saknas. Läs mer i avsnittet Fastställelseintyg. Beslut om resultatdisposition kom- mer få en påverkan på moderbolagets bokslutsdispositioner, skatt och resultat varför denna rapport redogör för resultat före bokslutsdispositioner och skatt. 11. Beslut om resultatdisposition 12.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning; Beslut om resultatdisposition; Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår; Beslut av antal ledamöter och suppleanter; Val av styrelseledamöter och suppleanter; Val av revisorer och revisorssuppleant

§ 11. Beslut om resultat disposition.

balansräkning enligt styrelsens förslag. § 11. Beslut om resultat disposition. Stämman beslutade om resultatdispositionen i enlighet med styrelsens förslag i.