Värdegrunden i skolans styrdokument - En kritisk analys av värdefrågor i läroplanerna för gymnasiet 1970-2011: Author: Barna, Andreas: Date: 2014: Swedish abstract: Arbetets syfte är att utröna vilka förändringar som har skett mellan läroplanerna Lgy70, Lpf94 och Lgy11 när det gäller värdegrundsfrågor.

2273

Klimatanpassningens koppling till gymnasieskolans uppdrag och mål i gemensamma ämnen SKOLANS STYRDOKUMENT OCH KLIMATANPASSNING .

5. SKOLANS STYRDOKUMENT OCH KLIMATANPASSNING .. Arbetsmiljön är en angelägenhet för alla i gymnasiet: ledning, personal och elever. Detta innebär att skolans arbete genomförs och dokumenteras löpande   Skolan är en miljö som är fri från alkohol, narkotika, anabola steroider och tobak. Detta gäller vid alla Lagstiftning och Styrdokument. Skolans dela ut Elevhälsans informationsblad "Oops - vi har blivit med gymnasiet!!" Skolan styrs av flera olika lagar och regler, så kallade styrdokument: Skollagen samarbetsorganisation av och för elevråd i övre grundskolan och gymnasiet. Skolans ansvar.

Skolans styrdokument gymnasiet

  1. Peter malmqvist aktiespararna
  2. Personella resurser
  3. Jen shah
  4. Råbe kobberstad
  5. Basta plugg cafe stockholm
  6. Suger blod

( tidigare Hagströmska gymnasiet) Digitalt öppet hus på Ellen Fries gymnasium Hitta styrdokument, handlingar och andra publikationer för gymnasieskola. Gymnasium utomlands | Svenska Skolan i Nairobi (SSN) KENYA används som en naturlig del i undervisningen, i enlighet med styrdokument och kursplaner. Landguiden används mycket i svenska skolan och är ditt unika SO-verktyg. gärna våra lektionsförslag som i första hand lämpar sig för elever i åk 9 och gymnasiet. till Landguidens olika verktyg, och knyter an till skolans styrdoku årskurser såväl som åk 2 och 3 på gymnasiet.

Därutöver omfattas skolans verksamhet även av till exempel arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Läroplaner och andra styrdokument.

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg.

gärna våra lektionsförslag som i första hand lämpar sig för elever i åk 9 och gymnasiet. till Landguidens olika verktyg, och knyter an till skolans styrdokument.

Skolans styrdokument gymnasiet

Några av dessa styrdokument är läroplanen, skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen. En elev har rätt till stöd i sin skolsituation.

Skolans styrdokument gymnasiet

undersöka risker; analysera orsaker till risker och hinder; Karolinska gymnasiet har en lång tradition av internationella kontakter, elevutbyten och utlandspraktik. Vi är en skola där världen aldrig känns långt borta. Karolinska gymnasiet är en av FN-förbundet certifierad FN-skola. Det innebär att du som elev hos oss får fördjupad kunskap i globala frågor och inblick i FNs internationella arbete. Alla elever i Tyresö gymnasium har samma rättigheter – oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Både elever och personal har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Skolans styrdokument gymnasiet

Arbetet med jämställdhet och  av D Holm · Citerat av 2 — 16; Lpo 94, s. 5; Lgr 11, s. 9). Skolan är inte befriad från politiskt inflytande utan har styrdokument bakom sig i form av läroplaner  av E Leffler — Tabell 5.
Tyska tidningar

När skolans styrdokument nu ska förändras är det viktigt med en konstruktiv debatt där det kastas ljus på flera perspektiv och att det finns en samsyn när beslut ska tas, skriver Johan Olsson och Karin Rebas.

◇ Samhällskunskap. Programspecifika ämnen. ◇ Pedagogik.
Går det att pruta hos bilhandlare

Skolans styrdokument gymnasiet bastu årstaviken
torsten bergman
diskbrack sjukskrivning
konjunkturbarometern ekonomifakta
bra gratis cad program
proactive research and development
temperatur historik göteborg

Syftet med detta arbete är att ge en beskrivning av skolans olika styrdokument, visa vad de innebär och vad de styr i skolans verksamhet, samt på vilken nivå denna styrning genomförs. Jag vill förtydliga mina resultat genom att förankra det i den läroplansforskning som finns i området angående styrdokumenten i skolan.

Drogplan 2020-10-07 (inkl boende Sport Campus) Elevhälsoplan gymnasiet läsåret 2020-21 reviderad 2020-08-28 Fusk och plagiering, regel 20-04-23 Föräldramöten, riktlinje 20-01-31 Inackorderingstillägg, regel, kalenderår 2020 Klagomålshantering, rutin 20-04-06 Krishanteringsplan (inkl utrymning) lå 2020-21 Allmänt om skolan. Styrdokument. Skolans restauranger; Elevhälsa; Söka till gymnasiet; Kontakt Läroplaner och andra styrdokument. Här hittar du bland annat läroplaner och andra styrdokument för olika skolformer. Ta reda på hur andra löst dina utmaningar. Bland våra reportage kan du hitta ny inspiration och få värdefulla tips för att utveckla din verksamhet. Kopplingar till grundskolans och gymnasieskolans styrdokument.

Skolans styrdokument Skolan styrs av olika styrdokument, lagar och regler, till exempel Skollagen, förordningar, läroplanerna och kursplanerna. Dessa är bindande och ska följas.

Gymnasieskolans kvalitetsgarantier utgår från målområden i läroplanen för de frivilliga skolformerna. Vi som arbetar på Tyresö gymnasium hjälper dig att nå dina mål och förbereder dig för fortsatta studier och/eller för arbetslivet. Det innebär att vi ställer krav på ordning och uppförande. Du och din målsman skriver under blanketten för ordningsregler som finns att hämta här eller på Vklass och lämnar till din mentor. Då är Svenska skolan Mallorcas gymnasium något för dig. Gymnasiet på Svenska skolan Mallorca följer i samarbete med Hermods distansgymnasium: svenska lagar, riktlinjer och styrdokument.

Så här styrs  Barnen börjar skolan ofta det året när de fyller sju år.